กรรไกรสเตนเลส ตัดแต่ง อเนกประสงค์ ด้ามม่วง META

รหัสสินค้า      ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

590012                         10″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                    อันละ 75.-