กรรไกรตัดเหล็กเส้น Super Meta แบบอังกฤษ

รหัสสินค้า          ขนาด          บรรจุลังละ                  ราคา

012510                              14″                               24 อัน                        อันละ  200.-

012520                             18″                               20 อัน                        อันละ  250.-

012530                             24″                               10 อัน                        อันละ  350.-

012540                             30″                                5 อัน                        อันละ  470.-

012550                             36″                                5 อัน                        อันละ  600.-

012560                             42″                                3 อัน                        อันละ  950.-

กรรไกรตัดเหล็กเส้น Super Meta มีตั้งแต่ขนาด 14 นิ้ว ถึง 42 นิ้ว