กรรไกรตัดเหล็กเส้น MACOH

รหัสสินค้า           ขนาด                 บรรจุลังละ                   ราคา

010171                      8″                         40 อัน              อันละ   75.-

010111                     12″                         24 อัน              อันละ  170.-

010120                   14″                          24 อัน              อันละ  200.-

010130                   18″                          20 อัน              อันละ  240.-

010140                   24″                          10 อัน              อันละ  350.-

010150                   30″                            5 อัน              อันละ  500.-

010160                   36″                            5 อัน              อันละ  620.-

010170                   42″                            3 อัน              อันละ  950.-

010172                   48″                            2 อัน              อันละ  1,100.-

กรรไกรตัดเหล็กเส้น Macoh มีตั้งแต่ขนาด 8 นิ้ว ถึง 48 นิ้ว

ใช้สำหรับตัดเหล็กที่มีขนาดเล็ก ตัดลวด