กรรไกรตัดองุ่น BAISAGAY No.2546

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

010581                     7.1/2″             ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล               อันละ 650.-