กรรไกรตัดหญ้า ด้ามอัลลอยสตีล META No.L-10

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ       ราคา

014290                        25″                        ลังละ 12 อัน                    อันละ 480.-