กรรไกรตัดหญ้า ด้ามยาง META No.0181

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ       ราคา

014300                        24″                      ลังละ 12 อัน                    อันละ 260.-