กรรไกรตัดหญ้าด้ามไม้โอ๊ค ด้ามหุ้มยาง ใบหยัก META

รหัสสินค้า         บรรจุลังละ       ราคา

010921                               ลังละ 12 อัน                    อันละ 300.-