กรรไกรตัดหญ้าด้ามไม้โอ๊ค ด้ามหุ้มยาง ใบตรง META

รหัสสินค้า             บรรจุลังละ      ราคา

010421                                     ลังละ 12 อัน                    อันละ 300.-