กรรไกรตัดหญ้าด้ามไฟเบอร์สีเขียว ใบตรง META No.7180

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ       ราคา

010420                         10″                     ลังละ 12 อัน                    อันละ 250.-