กรรไกรตัดหญ้าด้ามโลหะ ปรับขนาดได้ ใบหยัก META No.JH-639-BW

รหัสสินค้า            บรรจุลังละ       ราคา

014240                                   ลังละ 10 อัน                   อันละ 240.-