กรรไกรตัดหญ้าด้ามโลหะ ใบตรง META No.JH-617-BS

รหัสสินค้า             บรรจุลังละ       ราคา

014210                                     ลังละ 10 อัน                   อันละ 180.-