กรรไกรตัดหญ้าด้ามโลหะ ปรับขนาดได้ ใบตรง META No.JH-639-BS

รหัสสินค้า             บรรจุลังละ      ราคา

014230                                     ลังละ 10 อัน                    อันละ 240.-