กรรไกรตัดหญ้าด้ามเหลืองดำ ใบหยัก ซุปเปอร์ META

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ       ราคา

010940                         10″                      ลังละ 12 อัน                   อันละ 440.-