กรรไกรตัดหญ้าด้ามเขียวส้ม ใบหยัก ซุปเปอร์ META No.7026

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ       ราคา

010950                         10″                     ลังละ 12 อัน                    อันละ 440.-