กรรไกรตัดหญ้าด้ามเขียวส้ม ใบตรง ซุปเปอร์ META No.7026

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ       ราคา

010951                          10″                    ลังละ 12 อัน                    อันละ 440.-