กรรไกรตัดสายเคเบิ้ล ด้ามแดง META No.CAB-08

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

600011                        8″           ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 105.-