กรรไกรตัดผ้ารุ่นหุ้มยาง ตัดสังกะสีได้ MACOH

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010351                       No.1  8.1/2″       ลังละ 12 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 380.-

010352                      No.2 8″                ลังละ 12 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 360.-

010353                      No.3 7.1/2″       ลังละ 12 โหล/กล่องละ 1 โหล              โหลละ 330.-

010354                     No.4 6″                ลังละ 12 โหล/กล่องละ 1 โหล              โหลละ 300.-

010355                     No.5 5″                 ลังละ 12 โหล/กล่องละ 1 โหล              โหลละ 270.-