กรรไกรตัดท่อ PVC SUPER HEAVY DUTY META No.2549-12

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

011243                                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 450.-