กรรไกรตัดท่อ PVC META No.FMY-13

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

011244                     42 mm.             ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน                    อันละ 280.-