กรรไกรตัดท่อ PVC (ใบมีดเกรด SKS-9) META No.PC-301L

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

011248                     42 mm.            ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน                  อันละ 280.-