กรรไกรตัดท่อ PVC (ใบมีดเกรด SKS-9) META No.PC-336

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

011249                     63 mm.            ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 500.-