กรรไกรตัดท่อ PVC (ใบมีดสแตนเลส) META No.ANT-PC-303F

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

0111246                     36 mm.            ลังละ 72 อัน/กล่องละ 12 อัน                  อันละ 140.-