กรรไกรตัดกิ่งไม้ META No. S-805

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

010601                        9″     ลังละ 60 อัน  / กล่องละ 6 อัน         อันละ 120.-