กรรไกรตัดกิ่งไม้ META No.MT-388

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

013800                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 90.-