กรรไกรตัดกิ่งไม้ META No. JH-712AC

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010970                      7″                 ลังละ 60 อัน/กล่องละ  10 อัน               อันละ 250.-