กรรไกรตัดกิ่งไม้ META No.HV-808

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

010600                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 90.-