กรรไกรตัดกิ่งไม้ BAISAGAY

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

010080                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 120.-