กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปากโค้ง META No. JH-315-S

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010960                      6″                 ลังละ 60 อัน/กล่องละ  10 อัน              อันละ 180.-