กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปากตรง META No. JH-315-I

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

010961                     6″                     ลังละ 100 อัน/กล่องละ 10 อัน                  อันละ 180.-