กรรไกรตัดกิ่งไม้ (ด้ามแดง) SONIC No.PN-111

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

011040                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 85.-