กรรไกรตัดกิ่งไม้ใบมีดสแตนเลส META No.ST300

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

012420                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 90.-