กรรไกรตัดกิ่งไม้แพ็คคู่ ปากโค้ง-ปากตรง SONIC No.801,802

รหัสสินค้า   ขนาด         กล่องละ              ราคา

012350                      7.1/2″                     กล่องละ  10 ชุด                             ชุดละ 115.-