กรรไกรตัดกิ่งไม้แพ็คคู่ ปากโค้ง-ปากตรง SONIC No.170,180

รหัสสินค้า   ขนาด       กล่องละ       ราคา

012330                      6.1/2″,7″               กล่องละ  10 ชุด        ชุดละ 105.-