กรรไกรตัดกิ่งไม้สแตนเลส META No. S-101

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

010190                        8″     ลังละ 60 อัน  / กล่องละ 6 อัน         อันละ 155.-