กรรไกรตัดกิ่งไม้สแตนเลส ตัดโลหะได้ รุ่นใหม่มีเชือกคล้องมือ META No.MT-555

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

010541                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 110.-