กรรไกรตัดกิ่งไม้สแตนเลส ปากโค้ง META No.CB-2410

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

014320                     7.1/2″             ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 85.-