กรรไกรตัดกิ่งไม้สแตนเลส META No. JLZ-726

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

010580                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน                  อันละ 300.-