กรรไกรตัดกิ่งไม้สแตนเลส META No.FEB-2210

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

013860                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 110.-