กรรไกรตัดกิ่งไม้รุ่นแถมปริงและใบมีด STAR No.ST-222

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

010542                     8″                     ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 65.-