กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากโค้ง STAR No.702

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010510                      7″                    ลังละ 5 โหล/กล่องละ  1/2 โหล       โหลละ 550.-