กรรไกรตัดกิ่งไม้(ปากโค้ง) META No.PR-06

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

590006                         8.1/2″                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                    อันละ 115.-