กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากโค้ง SONIC No.802

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010540                      7.1/2″                ลังละ 5 โหล/กล่องละ  1/2 โหล       โหลละ 780.-