กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากโค้ง SONIC NO.G170

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

0100030                      6.1/2″     ลังละ 5 โหล/กล่องละ  1/2 โหล           โหลละ 570.-