กรรไกรตัดกิ่งไม้(ปากตรง) META No.PR-07

รหัสสินค้า    ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

590007                          8″               ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                อันละ 100.-