กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากตรง STAR No.701

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010500                      7″                    ลังละ 5 โหล/กล่องละ  1/2 โหล     โหลละ 550.-