กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากตรง SONIC No.801

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010530                      7.1/2″      ลังละ 5 โหล/กล่องละ  1/2 โหล        โหลละ 780.-