กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากตรง SONIC No.G180

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

010040                      7″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ  1/2 โหล           โหลละ 570.-