กรรไกรตัดกิ่งแพ็คคู่ ปากโค้ง-ปากตรง STAR No.701,702

รหัสสินค้า   ขนาด     กล่องละ            ราคา

012340                      7″                         กล่องละ  10 ชุด                       ชุดละ 100.-