กรรไกรตัดหญ้าด้ามไฟเบอร์สีเขียว ใบหยัก META No.7180

รหัสสินค้า      ขนาด       บรรจุลังละ       ราคา

010920                         10″                      ลังละ 12 อัน                   อันละ 250.-