กรรไกรตัดหญ้าด้ามโลหะ ใบหยัก META No.JH-617-BW

รหัสสินค้า             บรรจุลังละ       ราคา

014220                                     ลังละ 12 อัน                    อันละ 180.-